MES ATSTOVAUJAME:
Print

TEISINĖ INFORMACIJA

Jei nusprendėte pasinaudoti šiuose tinklapio puslapiuose esančia medžiaga, atidžiai perskaitykite naudojimosi ja instrukcijas

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, www.virklund-sport.lt puslapiuose patalpinta medžiaga Jūs naudotis negalite. Šių puslapių turinys yra visiška "Virklund Sport" nuosavybė. www.virklund-sport.lt tinklapiui taikoma autorinė teisė ©Virklund Sport. Visos teisės išsaugotos.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perleisti, platinti ar naudoti komerciniams tikslams visą turinį ar jo dalį be išankstinio rašytinio "Virklund Sport" leidimo. Galite saugoti savo kompiuteryje arba spausdintų kopijų pavidalu šių puslapių ištraukas tik Jūsų asmeniniams arba nekomerciniams poreikiams, visiškai remiantis šiomis naudojimo taisyklėmis. Turinio pakeitimas ar turinio naudojimas bet kuriam kitam tikslui draudžiamas. Pranešimai spaudai ir kituose dokumentuose, priskiriamų viešiesiems, naudojimas oficialiuose pranešimuose leistinas tik tuo atveju, jei nurodomas informacijos šaltinis.

Jūsų patogumui galite mūsų tinklapyje įdėti nuorodą į Jums aktualius puslapius arba www.virklund-sport.lt nuorodą talpinti kitose Interneto svetainėse, kurių savininkai ir tvarkytojai yra trečios šalys. Jungdamiesi prie tokios trečios šalies svetainės, Jūs automatiškai pripažįstate, jog esate susipažinęs su tinklapio naudojimosi taisyklėmis ir patvirtinate, kad su jomis sutinkate. Jūs taip pat sutinkate, kad "Virklund Sport" nekontroliuoja trečios šalies svetainės turinio ir negali prisiimti atsakomybės už medžiagą, kuri jose skelbiama. Be to, nuoroda į ne "Virklund Sport" tinklapį nereiškia, kad "Virklund Sport" susijusi su šių svetainių gaminiais ar paslaugomis, minimomis trečiosios šalies svetainėje. Pateikdami medžiagą bet kuriai mūsų tarnybinei stočiai, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba per "Virklund Sport" tinklapį, Jūs sutinkate, kad: (a) šioje medžiagoje nebus jokių neteisėtų ar kitaip neskelbtinų dalykų; (b) prieš pateikdami medžiagą Jūs imsitės visų galimų priemonių, siekdami aptikti ir pašalinti bet kokius virusus ar kitokius užkratus bei naikinamojo pobūdžio komponentus; ir (c) Jūs esate medžiagos savininkas arba turite neribotą teisę pateikti ją mums, ir kad "Virklund Sport" gali skelbti šią medžiagą nemokamai bei/arba įtraukti ją ar joje esančias idėjas į mūsų informaciją, neužsitraukiant jokios atskaitomybės ar atsakomybės; (d) Jūs sutinkate nesiimti prieš mus jokių veiksmų dėl medžiagos, kurią mums pateikėte, ir kad sutinkate atlyginti mums nuostolius, jei kokia nors trečia šalis pateiktų mums ieškinį dėl Jūsų pateiktos medžiagos.

"Virklund Sport" tinklapių turinys pateikiamas toks, koks yra, ir jam neteikiama jokia aiškiai išreikšta ar netiesioginė garantija dėl tinklapiuose skelbiamos medžiagos teisingumo, tikslumo ar patikimumo. "Virklund Sport" negarantuoja, kad šiuose tinkalpiuose ar tarnybinėje stotyje, kurioje jie patalpinti, nėra virusų ar kitų kenksmingų elementų. "Virklund Sport" negarantuoja, kad jos tinklapiai bus prieinami be pertrūkio ar sutrikimų. "Virklund Sport" pasilieka teisę bet kada patikrinti puslapius ar uždrausti prieigą prie jų. DĖL ŠIŲ PUSLAPIŲ PRIEINAMUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR TURINIO NETEIKIAMA JOKIA AIŠKIAI IŠREIKŠTA AR NETIESIOGINĖ GARANTIJA, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL NUOSAVYBĖS AR TEISIŲ NEPAŽEIDŽIAMUMO; TAIP PAT NETEIKIAMA NETIESIOGINĖ GARANTIJA DĖL KOMERCIŠKUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. "Virklund Sport" NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, YPATINGUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, NEGAUTĄ PELNĄ AR VERSLO KLIUDŽIUS, KILUSIUS DĖL NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIA PASLAUGA, NETGI JEI "Virklund Sport" BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. KAI KURIŲ ŠALIŲ JURISDIKCIJA NELEIDŽIA NETEIKTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ AR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO, TODĖL MINĖTI APRIBOJIMAI AR IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMI JŪSŲ ATŽVILGIU. TOKIU ATVEJU "Virklund Sport" ATSAKOMYBĖ APSIRIBOTŲ MAKSIMALIU ĮSTATYMO LEIDŽIAMU DYDŽIU.

Virklund Sport" logotipas yra patvirtinta nuosavybė. Kiti čia minimi gaminių ir bendrovių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai ar komerciniai pavadinimai. Jūsų prieiga prie šios svetainės nereiškia, kad Jums netiesiogiai ar teisės atsisakymo būdu suteikiama kokia nors licencija ar teisės naudotis šioje svetainėje esančiais ženklais be išankstinio rašytinio "Virklund Sport" ar trečios šalies-savininkės sutikimo.